Бібліотека в пресі

Досліджуючи історію Теребовлянської районної бібліотеки, ми звернулись до газет, які виходили в Теребовлянському районі з перших років радянської влади в Західній Україні, і знайшли багато цікавих матеріалів, котрі розкривають процес становлення закладів культури в Теребовлянському районі. В газетних матеріалах за 1945 рік зустрічаємо публікації тільки про клуби, з 1946 – вже замітки про бібліотеки, і тільки з 1947 року все частіше газета пише про бібліотеки.

Так як до 1963 року в нинішніх кордонах Теребовлянського району було п’ять районів, кожен мав свою районну газету. Розпочинаємо публікацію матеріалів з районної газети «Шлях до перемоги» Буданівського району, «Ленінським шляхом» Теребовлянського району, «Колектиівст» - органу політвідділу Іванівської МТС Теребовлянського району Тернопільської області.

Матеріали подано в хронологічному порядку.

Вдячні редакції Теребовлянської районної газети «Воля» за надану можливість переглянути газети минулих років.

Ця інформаційна довідка розрахована на дослідників історії рідного краю, бібліотекарів, студентів.

Огляд преси за 1940-і – 1950-і роки.

1946 рік
1. Шуміхін, Г. В районній бібліотеці [Текст] / Г. Шуміхін // Шлях до перемоги . - № 40 (60) . – 18 лип. 1946 . – С. 2

Завідує бібліотекою с. Буданів Тулупова З. фонд бібліотеки налічується близько 3400 примірників.

1947
1. Приходько, В. Сільська бібліотека [ Текст] /В. Приходько// Шлях до перемоги.- 1947. - 25 трав.--с.2

Бібліотека с. Іванівка користується великою популярністю серед селян. Завідує бібліотекою Криворука, налічує фонд 927 книжок.

2. Задорожна, О. Поповнення бібліотек [ Текст]/О. Задорожна// Шлях до перемоги. – 1947.- 15черв. – с.1

В кінці травня в бібліотеки Буданівського району поступило 300 книжок на суму 1200 крб. З початку року бібліотеки району одержали 1000 книжок.

3. Мусієнко, В. В сільських клубах[ Текст]/В. Мусієнко// Шлях до перемоги. – 1947. – 22 черв. - с.1

В кожному селі району є клуб. В приклубних бібліотеках нараховується 6 тисяч книг.

4. Сільські бібліотеки [ Текст]//Шлях до перемоги. – 1947.-22 черв.-с.1

На Тернопільщині працюють 203 бібліотеки. В цьому році вони одержали 15 тис. книг.

5. Григоренко, П. В Іванівці клуб не працює [ Текст]:[лист до редакції]/ П. Григоренко //Шлях до перемоги. – 1947.- 14 верес. - с.2

В Іванівці клуб не працює, зав. клубом Палиця не видає книжок, не опалює клуб. Зав. відділом культосвітніх установ тов. Донцов не реагує на скарги.

6. Гонзяк, П. Наш клуб люблять селяни [Текст] / П. . Гонзяк //Шлях до перемоги. – 1947. - 25 вер. - с.2

Новомогильницький клуб щовечора заповнений молоддю та старшими. Найбільше людей в бібліотеці. Завідуючий бібліотекою Жишневський влаштовує голосні читання про життя нашої Батьківщини. Щоденно відвідує бібліотеку селянка Жук Розалія. Десятки кращих читачів налічує клубна бібліотека.

7. Нищий, В. Клуб – улюблене місце селян [Текст] / В. Нищий// Шлях до перемоги. - 1947. -16 жовт. - с.2

Клуб с. Ласківці став став улюбленим місцем культурного відпочинку. Клубна бібліотека завжди до послуг селян. Вона має різноманітну літературу,з кожним днем зростає кількість читачів.

1948р
1. Каськіна, Є. В районній бібліотеці [Текст] / Є. Каськіна// Шлях до перемоги.- 1948.- 1січ. - с.1

В районній бібліотеці (с. Буданів) 270 читачів, за п’ять місяців вони прочитали 1680 книг.

2. Андрусишин, П. Клуб без допомоги: [Текст]/П. Андрусишин// Шлях до перемоги.-1948.-25 трав.-с.2

Занепала робота в клубі с. Романівка, бо для культурно-масової роботи немає умов: дах та підлога діряві, немає лавок для сидіння. Через відсутність відповідної кімнати для бібліотеки, завідуючий клубом Багрій вирішив облаштувати її вдома.

3. Каспіна, О. Сільські читачі [Текст] /О. Каспіна// Шлях до перемоги. - 1948.- 25трав.-с.1

Останнім часом поліпшила свою роботу Іванівська бібліотека.

4. Панчишин, І. Нова хата-читальня і бібліотека [Текст]/І. Панчишин// Шлях до перемоги. - 1948. - 17 черв. - с.2

В Буданові працює хата-читальня, яка має бібліотеку, скоро привезуть музичні інструменти. В липні відкриється бібліотека в с. Кобиловолоки, її фонд буде доведено до 1000 книг.

5. Карпенко, С. Забута хата-читальня [Текст]/С. Карпенко// Шлях до перемоги. – 1948.- 9 верес. – с.2

Весною в артілі ім.. Сталіна відкрили хату-читальню, завідує нею Ганна Швагло, але досі немає відповідного приміщення, немає нових книжок, немає допомоги з боку відділу культосвітніх установ.

6. Кринична, Н. В бібліотеці села Кобиловолоки [Текст]/Н. Кринична// Шлях до перемоги .- 1948. – 16 верес. – с.2

Бібліотека має вже 730 книжок і 104 читачі. Завідує бібліотекою Пелих Віра.

7. «Коли я одержу столи і стільці: слідами наших виступів [Текст]// Шлях до перемоги. – 1948. – 16 верес. – с.2

У відповідь на критичну статтю зав. відділом кульосвітніх установ Кравцов відповів, що хата-читальня в Буданові має столи, стільці, лавки.

8. Яцента, В. В хаті читальні [Текст]/В. Яцента]// Шлях до перемоги. – 1948. – 10 жовт. – с.2

Людно в хаті-читальні с. Буданова, яка міститься по вул.. Кремінній. Особливо багато молоді у вихідний день. В бібліотеці 573 книги художньої, політичної та сільськогосподарської літератури. Коло читачів щораз збільшується.

9. Шкрибайло, М. В районній бібліотеці [Текст]/ М. Шкрибайло// Шлях до перемоги. – 1948. –с.2

Гарно працює районна бібліотека, останнім часом надійшло багато нової літератури і тепер в ній більше 4700 книг.

10. Лановенко, Є. В дружбі з книгою [Текст]/Є. Лановенко// Шлях до перемоги. – 1948. – 11 лист. - с.2

Всього півроку працює бібліотека в с. Кобиловолоки, але користується пошаною в односельчан. Бібліотекар В. Пелих любить свою справу і вміє рекомендувати літературу.

11. Поправка, І. В Іванівській хаті-читальні [Текст]/І. Поправка// Шлях до перемоги. – 1948. – 1груд. - с.2

Бібліотекар Гнатик проводить бесіди, зробила фотомонтаж.

1949 рік
1. Марченко, М. Чому вечором закрита бібліотека? [Текст] / М. Марченко // Шлях до перемоги . - 1949 . – 6 берез . – С. 2

Читачів в бібліотеці постійно збільшується, відвідувачі ходять переважно ввечері, але на жаль бібліотека ввечері закрита через відсутність світла.

2. Поповнено сільські бібліотеки [Текст] // Шлях до перемоги . - 1949 . – 21 квіт . – С. 2

Для поповнення фондів сільських бібліотек надійшло близько 1630 примірників книг.

3. Яблонський , І. В центрі агітмасової роботи [Текст] / І. Яблонський // Шлях до перемоги . - 1949 . – 21 лип. . – С. 2

Про бібліотеку с. Кобиловолоки. Завідує бібліотекою Віра Пелех, фонд становить 1000 книг, а читачів 375. Бібліотека працює зразково.

4. Брездень, М. Поповнення бібліотечного фонду [Текст] / М. Брездень // Шлях до перемоги . - 1949 . – 14 серп. – С. 2

Днями поповнився фонд районної бібліотеки та сільських бібліотек

5. Брездень, М. Бібліотечні контрасти [Текст] / М. Брездень // Шлях до перемоги . - 1949 . – 25 верес . – С . 2

Тут представлено як активних читачів бібліотеки, так і боржників які затримують книги місяцями

6. Книгу в маси [Текст] // Шлях до перемоги . - 1949 . – 29 верес . – С. 1

В країні з кожним днем збільшується кількість бібліотек: як наприклад за Польщі в районі була 1 бібліотека фонд якої становив 2000 книг, а читачів була обмежена кількість. Інша картина тепер: є одна районна бібліотека, 5 сільських, 6 колгоспних, 10 клубних та 12 шкільних бібліотек, із загальним фондом 30 тисяч книг, та числом читачів - 8 тисяч .

7. Доскач, М. Кращий друг і порадник [Текст] / М. Доскач // Шлях до перемоги . - 1949 . –– 29 верес . – С . 2 . – (Книгу в широкі колгоспні маси)

В районній бібліотеці с. Буданів колективне обговорення книги

8. Москва, Р. В сільській бібліотеці [Текст] / Р. Москва // Шлях до перемоги . - 1949 . ––29 верес . – С . 2 . – (Книгу в широкі колгоспні маси)

Фонд бібліотеки с. Іванівка за 2 роки зріс на 500 книг і становить 1500 книг

9. Заставний, М. Читачі нашої бібліотеки [Текст] / М. Заставний // Шлях до перемоги . - 1949 . –– 29 верес . – С . 2 . – (Книгу в широкі колгоспні маси)

Фонд бібліотеки с. Ласківці налічує 800 книг. Запити читачів з кожним днем зростають

10. Донцова, М. В колгоспній бібліотеці [Текст] / М. Донцова // Шлях до перемоги . - 1949 . –– 29 груд . – С. 2
1951
1. Заставний, М. Робота нашої бібліотеки [Текст] / М. Заставний // Шлях до перемоги. – 1951. - 4 січ. – с.2

Завідуючий бібліотекою Заставний пише,що фонд бібліотеки зріс вдвоє і налічує 1850 книжок. Бібліотека має широке коло читачів, але тісне приміщення не дає можливості працювати краще.

2. Вець, П. Клуб в підготовці до виборів [Текст] /П. Вець // Шлях до перемоги. – 1951. – 21 січ. - с.2

Активну участь в агітаційній роботі до виборів бере Романівський клуб (зав. клубом Музика). Включилась у виборчу кампанію і бібліотека. Зав. бібліотекою Король оформила книжкову виставку, склала список літератури.

3. Марусенко, К., Доскач, М. Робота сільських клубів, бібліотек і хат-читалень [Текст] / К. Марусенко, М. Доскач // Шлях до перемоги. – 1951. – 15 лют. - с.2

Інформація про участь к/о установ в підготовці до виборів у Верховну Раду УРСР, про поступлення нової літератури.

4. Доскач, М. Нарада культосвітніх працівників [Текст] /М. Доскач // Шлях до перемоги. – 1951. – 29 бер. – с.1

Нарада к/о працівників району, в якій взяли участь завідуючі сільських клубів, бібліотек та хат-читалень обговорили питання роботи по підготовці до 1 травня.

5. Матіяш, Ю. Сільська бібліотека у весняні дні [Текст] / Ю. Матіяш // Шлях до перемоги. – 1951. – 29 бер. – с.2

Вже четвертий рік в с. Іванівка функціонує бібліотека. Читачів на початку року було 300 тепер – 365, звітує зав. бібліотекою Матіяш Ю.

6. Підборачинський, В. В колгоспній бібліотеці [Текст]/ В. Підборачинський // Шлях до перемоги. – 1951. – 27 трав. –с. 2

Фонд колгоспної бібліотеки налічує 400 книг.

7. Михайлюк, Б. Коли в Мшанці відкриють бібліотеку?: лист до редакції [Текст]/ Б. Михайлюк // Шлях до перемоги. – 1951. – 10 черв. -с.2

Зав. клубом Вець В. рідко відкриває клуб і тому немає доступу читачам до бібліотеки. В селі створюється окрема сільська бібліотека і селяни не хочуть, щоб Вець В. став бібліотекарем.

8. Чабаненко, А. Нова дитяча бібліотека [Текст] / А. Чабаненко // Шлях до перемоги. – 1951.- 21 черв. – с.2

В райцентрі (Буданові) відкрито дитячу бібліотеку, фонд якої становить 500 книг.

9. Швагло, Г. Хто подбає про бібліотеку? [Текст] / Г. Швагло //Шлях до перемоги. – 1951.- 8 лип. – с.2

Ще на початку року відкрито бібліотеку при колгоспі ім. Сталіна. В ній є 345 книг, проте немає стелажів, полиць, книги розміщені на вікнах, поламаному роялі.

10. Костирська, Г. В сільській бібліотеці [Текст] / Г. Костирська // Шлях до перемоги. – 1951.- 26 серп. –с.2

Завідуюча бібліотекою с. Деренівка Костирська Г. повідомляє, що при клубі відкрито бібліотеку, яка має понад 800 книг, та понад 100 читачів.

11. Доскач, М. Поповнення сільських бібліотек [Текст] / М. Доскач // Шлях до перемоги. – 1951 .- 26 серп. – с. 2

Нещодавно організовану Мшанецьку сільську бібліотеку поповнено новими книгами. Одержано 150 томів художньої та ін. літератури. Майже по 100 книг одержали всі сільські та клубні бібліотеки і хати-читальні.

12. Доскач, М. Семінар працівників культосвітніх установ [Текст] // Шлях до перемоги. – 1951.- 30 серп. – с. 2
13. Вуїв, О. В сільській бібліотеці [Текст] / О. Вуїв. // Шлях до перемоги. – 1951.- 30 верес. –с.2

За роки радянської влади у кожному селі і колгоспі району створені бібліотеки. У с. Ласківці бібліотека нараховує 3 тисячі книжок та понад 400 читачів. Завідуючий бібліотекою М. Заставний культурно обслуговує своїх читачів.

14. Лазар, І. Дитяча районна бібліотека готується до свят [Текст] / І. Лазар // Шлях до перемоги. – 1951.- 25 жовт. – с. 2

В районній дитячій бібліотеці буде проведено літературний ранок «За мир і щастя дітей», пише завідуюча бібліотекою Лазар І.

15. Вець, П. Нова бібліотека [Текст] / П. Вець // Шлях до перемоги. – 1951.- 18 лист. – с.2

1 листопада при клубі с. Довге відкрито нову бібліотеку, її запечено великою кількістю літератури.

16. Дубовенко, В. У сільській бібліотеці [Текст] / В. Дубовенко // Шлях до перемоги. – 1951.- 13 груд. – с. 2

Людно в Ласковецькій бібліотеці. Приміщення затишне, всіх культурно обслуговує завідуючий бібліотекою М. Заставний, він знає інтереси кожного читача.

17. Корецька, М. Бібліотеки поповнюються новими книгами [Текст] / М. Корецька // Шлях до перемоги. – 1951.- 16 груд. – с. 2

В середньому по 300 книжок одержали бібліотеки району. 1000 книг одержала Мшанецька бібліотека.

1954 рік
1. Терещенко, Н. Вечір виборців [Текст] / Н. Терещенко // Ленінським шляхом . – 1954 . – 7 берез . – С.1

Літературний вечір підготовлений районною бібліотекою м. Теребовлі за участі вчителя СШ№1 Лесик Л. І. та молодих виборців

2. Плаксива, М. Літературний вечір [Текст] / М. Плаксива // Ленінським шляхом . – 1954 . – 17 жовт. – С. 2

Вечір організовано Теребовлянською районною бібліотекою у Промкомбінаті

3. Журавльов, Л. Книжкова виставка [Текст] / Л. Журавльов // Ленінським шляхом . – 1954 . – 17 жовт. – С. 2

Книжкова виставка в бібліотеці с. Гумниська

4. Снітовський, І. В районній бібліотеці [Текст] / І. Снітовський // Ленінським шляхом . – 1954 . – 9 груд. – С. 2

Про участь в обласному місячнику книги, звітує Зав. Теребовлянською районною бібліотекою Снітовський І.

5. Перхалюк, О. Кращі читачі з числа колгоспників [Текст] / О. Перхалюк // Ленінським шляхом . – 1954 . – 9 груд. – С. 2

Про кращих читачів бібліотеки с. Залав’є де завідує бібліотекою Перхалюк О.

1955 рік
1. Палій, А Допомога учням в оволодінні політехнічними знаннями [Текст]/ А. Палій // Шлях до перемоги . – 1955 . –23 січ. – С. 2

Буданівська дитяча бібліотека допомагає в оволодінні політехнічними знаннями

2. Богачунко, К. Колгоспні бібліотечки [Текст]/ К. Богаченко // Шлях до перемоги . – 1955 . – 3 берез. – С. 2

Колгоспні бібліотеки комплектують книжкові магазини

3. Сивак, Г. Виставка книг та монтажі [Текст]/ Г. Сивак // Шлях до перемоги . – 1955 . – 17 берез. – С. 2

Для пропаганди сільсько – господарської літератури в районній бібліотеці с. Буданів організовано виставку книг і брошур

4. Окунська, С. Читацька конференція [Текст]/ С. Окунська // Шлях до перемоги . – 1955 . – 20 берез. – С. 2

Читацька конференція в при клубній бібліотеці с. Млиниська

5. Габура, Є. Тиждень дитячої книги [Текст]/ Є. Габура // Шлях до перемоги . – 1955 . – 27 берез. – С. 2

Тиждень дитячої книги проведений спільно районною бібліотекою для дітей та шкільною бібліотекою с. Буданів

6. Палій, А. Читацька конференція [Текст]/ А. Палій // Шлях до перемоги . – 1955 . – 31 берез. – С. 2

Про читацьку конференцію в районній дитячій бібліотеці с. Буданів

7. Чемерис, Є. В колгоспній бібліотеці [Текст]/ Є. Чемерис // Шлях до перемоги . – 1955 . – 28 квітня. – С. 2

Фонд колгоспної бібліотеки – 365 книг художньої, сільськогосподарської та політичної літератури

8. Павлів, В. Не сумлінно ставиться до своїх обов’язків [Текст]/ В. Павлів // Шлях до перемоги . – 1955 . – 9 трав. – С. 2

Про роботу клубу та бібліотеки с. Млиниська та працівників які не сумлінно ставиться до своїх обов’язків зав. клубом Наконюшенський С. та бібліотекар клубу Окунська Стефанія

9. Богаченко, К. Поповнення колгоспних бібліотек [Текст]/ К. Богаченко // Шлях до перемоги . – 1955 . – 26 трав. – С. 2

Книжкові магазини допомагають у комплектуванні фондів колгоспних бібліотек

10. Юрків, А. Не сумлінно ставиться до своїх обов’язків [Текст]/ А. Юрків // Шлях до перемоги . – 1955 . –22 верес. – С. 2

Завідуюча бібліотекою філією с. Ласківці Книш Оксана не сумлінно ставиться до виконання своїх обов’язків

11. Доскоч, М. Обговорення книги [Текст]/ М. Доскоч // Шлях до перемоги . – 1955 . – 3 листоп. – С. 2

Читацька конференція в районній бібліотеці с. Буданів

12. Палій, А. Нове приміщення бібліотеки [Текст]/ А. Палій // Шлях до перемоги . – 1955 . – 24 листоп. – С. 2

Буданівська бібліотека для дітей отримала нове приміщення

13. Палій, А. В дитячій бібліотеці [Текст]/ А. Палій // Шлях до перемоги . – 1955 . – 15 груд. – С. 2

В дитячій бібліотеці с. Буданів читання бібліографічного огляду літератури

1956
1. Палій, А. Читацька конференція [Текст]/ А. Палій // Шлях до перемоги . – 1956 . – 8 берез . – С. 2

Читацька конференція в районній дитячій бібліотеці с. Буданів. Зав. бібліотекою Палій А.

2. Оршак, М. Наші претензії до бібліотеки [Текст]/ М. Оршак // Шлях до перемоги . – 1956 . –22 берез. – С. 2

(Про роботу бібліотеки с. Вербівці, зав. бібліотекою Брездень. Бібліотека не організовує книгоношення на пункти обслуговування )

3. Хіміч, Н. В сільській бібліотеці [Текст]/ Н. Хіміч // Шлях до перемоги . – 1956 . –25 берез. – С. 2

Робота бібліотеки с. Мшанець. Ввечері в бібліотеці людно

4. Брездень М. Читачі нашої бібліотеки [Текст]/ М. Брездень // Шлях до перемоги . – 1956 . – 25 трав. – С. 2

Бібліотека с. Слобідка, зав. бібліотекою Брездень М., читачів – 200

5. Підперигора, М. До 100 – річчя з дня народження І. Франка [Текст]/ М. Підперигора // Шлях до перемоги . – 1956 . – 24 трав.

В бібліотеці с. Кобиловолоки організовано книжкову виставку, разом з клубом проводять голосні читки бесіди, концерти.

6. Бругер, М. Нова партія книг [Текст]/ М. Бругер // Шлях до перемоги . – 1956 . – 9 верес. – С. 2

Для районної бібліотеки с. Буданова надійшло 600 книг і близько 3000 для сільських бібліотек

7. В селі Вербівцях [Текст]// Шлях до перемоги . – 1956 . – 18 листоп. – С. 2

Фонд налічує 7500 книг, передплачує бібліотека 30 газет, число користувачів становить 445.

8. Осовська, І. Будні сільської бібліотеки [Текст]/ І. Осовська // Шлях до перемоги . – 1956 . – 9 верес. – С. 2

В бібліотеці с. Ласківці обслуговує 630 користувачів, при бібліотеці діє три книгопересувки

9. Сивак, Г. Книжкові виставки [Текст]/ Г. Сивак // Шлях до перемоги . – 1956 . – 9 груд. – С. 2

Книжкові виставки районної бібліотеки с. Буданів

Кiлькiсть переглядiв: 388

Коментарi